ÁSZF

BAJNOK MOTOR Kft. ÁSZF.

 

Elállás joga

A vásárló tudomásul veszi, hogy az általa kiválasztott termék megrendelésével a megrendelt árut köteles átvenni. Amennyiben az árut nem veszi át, az szerződésszegésnek minősül, és a polgárjog szabályai szerint felel mulasztásáért.
Nem minősül mulasztásnak, ha a rendelés futárszolgálatnak történő továbbításáig eláll a vásárlástól. A vásárlástól történő elállást a rendelés időpontjától függően, a következő határidőig jelezheti e-mailen vagy telefonon:
1. a hétfőtől csütörtökig 15 óra előtt leadott rendelést, a rendelés napján 15 óráig,
2. hétfőtől csütörtökig a 15 óra után leadott megrendeléseket, a következő nap 15 óráig
3. pénteken 15 óra előtt leadott rendeléseket aznap 15 óráig
4. a pénteken 15 óra után, vagy hétvégén megrendelt termékeket hétfőn 15 óráig tudja törölni.

Felhívjuk a kedves vásárlóink figyelmét, hogy az adásvételtől, az áru átvételétől számított nyolc napon belül, indoklási kötelesség nélkül elállhat. A megvásárolt árú teljes vételárának visszatérítését csak a termék eredeti, bontatlan csomagolása esetén tudjuk visszatéríteni. A szállítási költség külön szolgáltatásnak minősül, így annak költségét nem áll módunkban visszatéríteni, az adásvételtől való utólagos elállás esetén sem.

A szerződés

A szerződés: A szerződés nyelve a magyar. A megrendeléssel létrejött szerződés írásban kötött szerződésnek minősül, így a Polgári törvénykönyv ( 1959. évi IV. törvény) szabályai értelemszerűen vonatkoznak rá. A szerződés iktatásra nem kerül.

Szavatossági jogok, jótállás

Szavatossági, jótállási kötelezettségeinknek a Polgári törvénykönyv, illetve a 151/2003 (IX. 22.) Kormány rendelet rendelkezéseinek megfelelően teszünk eleget. A vevő törvényben meghatározott szavatossági jogait, annak meghatározott sorrendjében, a törvény adta keretek között érvényesítheti. Így a vevőt kijavítás, kicserélés, árleszállítás vagy elállás illeti meg. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak nincs helye! A vevő, a hiba felfedezése után a lehető legrövidebb időn belül köteles kifogását cégünkkel közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felelős.

Szíves megértésüket köszönjük!

 

 

 

Felelősség kizárása

Kérjük, körültekintően olvassa el az alábbi feltételeket, hiszen a site megnyitásával, illetve oldalainak és azok tartamának használatával az alább megjelenő pontokat Ön által automatikusan elfogadottnak vesszük. Ezen feltételek nem ismerésére való hivatkozásukat utóbb már nem áll módunkban elfogadni.

Információk és adatok használata

Az oldalon lévő információk, adatok-akár képként, akár szövegként jelennek meg- kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, így bármikor módosulhatnak. Az oldalon lévő információk felhasználása a felhasználó felelősségét terheli, a pontatlan adatok felhasználásából eredő károkért cégünk semmiféle felelősséget nem vállal.

Szerzői jog

A főoldal, a site oldalai, illetve az azokat megjelenítő képernyő, a bennük megjelenő összes információval, képanyaggal (így a nevek, kifejezések, logók, grafikák) szerzői és egyéb joga a Bajnok Motor Kft. tulajdonát képezi, így vonatkoznak rájuk a tulajdon védelmének szabályai. Az ezen eszközök feletti jog megsértése törvénysértő. Cégünk, az esetleges jogsérelemből eredő kárigényét minden esetben érvényesíti a károkozóval szemben. A felhasználó nem használhatja a Bajnok Motor Kft. szolgáltatásait olyan illegális tevékenységre, amely sérti a Magyarország terültén érvényes belföldi és nemzetközi tilalmakat .

Személyes adatok védelme, alávetés

Az oldalon keresztül, számunkra eljuttatott információ a Bajnok Motor Kft. tulajdonát képezi, s azt bármely célra szabadon felhasználhatja. Cégünket semmiféle titoktartási kötelezettség nem terheli a beérkezett információkkal kapcsolatban, kivéve, ha ez előzetesen külön kikötésre került, illetve ha jogszabály a titoktartásról rendelkezik.

Amennyiben személyes adatot ad meg (például azonosító adatot, vagy postacímet), azokat szigorúan bizalmasan kezeljük, harmadik személy vagy szervezet számára beleegyezése nélkül nem szolgáltatjuk ki, csak abban az esetben, ha jogszabály erre kötelez minket.

Kárfelelősség kizárása

A Bajnok Motor Kft. web áruház szolgáltatását a felhasználó saját felelősségére használhatja. Cégünk nem tartozik kártérítési felelősséggel sem az oldallal kapcsolatos, sem annak használatából, működésképtelen állapotából, üzemzavarból, vírusból vagy egyéb rendszerhibából fakadó, felhasználókat ért károk bármelyikének esetében sem. Az oldal hibájából eredő károkat (veszteségeket, költségeket) a károsult viseli akkor is, ha azok a Bajnok Motor Kft. esetleges gondatlan magatartása miatt következtek be.